ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช หรือ ลูกค้าบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช
  สำหรับสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช
  1.1. เปิดบัญชี Beat Bankingหรือมีบัญชีเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
  1.2. สมัครสินเชื่อ พร้อมใช้บัญชีของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นบัญชีรับเงินโอน
  1.3. ได้รับอนุมัติ สินเชื่อที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใน 5 วันทำการ
  สำหรับบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช
  1.1. เปิดบัญชี Beat Bankingหรือบัญชีของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
  1.2. สมัครสินเชื่อ พร้อมใช้บัญชีของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยเป็นบัญชีรับเงินโอน และสมัครโปรแกรม Day ONE Cash
  1.3. ได้รับอนุมัติ สินเชื่อที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ภายใน 5 วันทำการ
 2. ลูกค้าต้องเปิดบัญชี Beat Banking ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 14 กันยายน 2560 พร้อมสมัครสินเชื่อผ่านช่องทาง ออนไลน์จึงได้รับกระเป๋า เอนกประสงค์ 1 ใบ มูลค่า 75 บาท
 3. ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติและรับเงินสินเชื่อเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 14 กันยายน 2560 จึงได้รับเครื่องปิ้งขนมปังมูลค่า 799 บาท โดยธนาคารขอใช้ข้อมูลหลังจากวันที่ลูกค้าสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์เสร็จสิ้น และได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคาร จนถึงวันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ของผู้สมัคร
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของกำนัล 1สิทธิ์ต่อ1 ท่านตลอดรายการส่งเสริมการขายของการสมัครออนไลน์เท่านั้น
 5. สำหรับบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ต้องสมัครเข้าโปรแกรม Day 1Cash มียอดโอนเงินขั้นต่ำ 10,000 บาทใน 2 รอบบัญชีแรกรับเครื่องปิ้งขนมปังมูลค่า 799 บาท โดยธนาคารจะใช้ข้อมูลหลังจากวันที่ลูกค้าสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์เสร็จสิ้น และได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคาร จนถึงวันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ของผู้สมัคร
 6. ทางธนาคารหรือบริษัท จะจัดส่งของกำนัลให้ลูกค้าภายใน 90 วัน นับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้และคงสภาพบัญชีปกติตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกของกำนัลคืนทั้งหมด
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิก เงื่อนไขพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

  50,000

  (บาท)

 • วงเงินสินเชื่อ

  500,000

  (บาท)