บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ExtraCash บัตรวงเงินกู้อุ่นใจ เสริมสภาพคล่อง

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า mPay (AIS Serenade Platinum ,Gold & Emerald) สมัครบัตรวงเงินกู้อุ่นใจ เสริมสภาพคล่อง ดอกเบี้ย 10%ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก พิเศษ สำหรับลูกค้า AIS Serenade Platinum รับเพิ่มบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000บาท เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย 15 กันยายน – 29 ธันวาคม 2560

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้า mPay (AIS Serenade Platinum ,Gold & Emerald) ที่สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)(“ธนาคาร”) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 29 ธันวาคม 2560

 1. อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 6 เป็นต้นไปจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น CLR +4 ต่อปี ซึ่งปัจจุบัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย Consumer Loan Rate : CLR ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารครั้งที่ 1/2559 ปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด)
 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
 3. เฉพาะ ลูกค้า AIS Serenade Platinum รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ พิเศษ มูลค่า 1,000 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดจากบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชขั้นต่ำ 10,000 บาท ภายใน 2 รอบบัญชี นับจากวันที่ ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดหนี้คงเหลือในบัญชีสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชขั้นต่ำ 5,000 บาทไม่น้อยกว่า 2 รอบบัญชี ทั้งนี้ ธนาคารจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารสรุปยอด โดยผู้ถือบัตรต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่เคยมีประวัติค้างชำระจนถึงวันที่ธนาคารมอบบัตรกำนัล
 4. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มูลค่าใกล้เคียงกันได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ดอกเบี้ยพิเศษ 10 % ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก ทุกวงเงินอนุมัติ หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี

• สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี

• ฟรื ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

• สะดวก ทันใจ เบิกถอนเงินสด จาก ATM Pool ทุกที่

• สบาย จ่ายคืนขั้นต่ำ 500บาท หรือ 5% ของยอดเงินค้างชำระ ขึ้นอยู่กับจำนวน ใดสูงกว่า สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช วันนี้ - 30 กันยายน 2560

 1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10% ต่อปี ทุกวงเงินอนุมัติ 5 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 6 เป็นต้นไปจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น CLR + 4 ต่อปี ซึ่งปัจจุบัน เท่ากับอัตราร้อยละ 24 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย Consumer Loan Rate : CLR ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารครั้งที่ 1/2559 ปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด)
 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
 3. หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 28% ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี และเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆตามรายการส่งเสริมการขายเป็นที่สิ้นสุด
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ExtraCash ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธนาคารกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

" PROMPT Cash "

สินเชื่อพร้อมแคช เงินสดพร้อมใช้ สำหรับผู้ใช้พร้อมเพย์ ทุกธนาคาร

สำหรับลูกค้า ที่มีบัญชีเงินฝาก กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และผูกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์ กับบัญชีเงินฝากนั้น (CIMB Prompt Pay)

• ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคาร

• สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
• สำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม

สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

 1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 10 เป็นต้นไปจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น CLR + 4 ต่อปี ซึ่งปัจจุบัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย Consumer Loan Rate: CLR ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคาร ครั้งที่1/2559ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด)
 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษตามข้อ 1. สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป และสำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 50,000 บาท และต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์(Prompt Pay) ไว้กับธนาคาร โดยสามารถลงทะเบียนกับธนาคารใดก็ได้
 3. หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 28% ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดสูงสุดรวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปี โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ExtraCash ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธนาคารกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด