บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สิ่งสำคัญอยู่คู่กระเป๋าสตางค์ เพราะครอบครัว...รอไม่ได้

ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2561

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดอกเบี้ยพิเศษ

เลือกรับ
 • ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 2 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 3 รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี
 • ดอกเบี้ย 9% ต่อปี 9 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 10 รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี
 • ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 รับดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี
 • สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมกดเงินสด
 • สะดวก ทันใจ เบิกถอนเงินสด จาก ATM Pool ทุกที่
 • สบาย จ่ายคืนขั้นต่ำ 500บาท หรือ 5% ของยอดเงินค้างชำระ ขึ้นอยู่กับจำนวน ใดสูงกว่า สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

 1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี นาน 2 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 3 เป็นต้นไปจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น CLR – 2 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี
 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 10 เป็นต้นไปจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น CLR + 4 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี
 3. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 7.30% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไปจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น CLR - 5.4 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14.60 ต่อปี(วงเงินสินเชื่ออนุมัติ 50,000บาทเท่านั้น)
 4. อัตราดอกเบี้ยพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 5. หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 28% ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใด
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

(อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย Cunsumer Loan Rate : CLR ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารครั้งที่ครั้งที่ 1/2559 ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด) • ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

  50,000

  (บาท)

 • วงเงินสินเชื่อ

  500,000

  (บาท)